Kajeng Kliwon

Pada setiap hari kliwon, umat hindu di Bali mengadakan upakara di rumah maupun di beberapa tempat sesuai adat masing-masing. Adapun penjelasannya diambil dari Cundarigama.

Pancawara Kliwon
Mwah ana manut Pancawara Kliwon ngaran, samadhin bhatara Siwa, kawenangnia anadah wangi ring sanggah, mwang luhuring haturu, meneher aheningana cita, wehana sasuguh  ring natar sanggar mwah dengen, dening: segehan kepel kekalih dadi atanding, wehana pada tigang tanding. Ne ring natar sambat Sang Kala Bhucari, ne ring sanggar sambat Sang Bhuta Bhucari, ring dengen sambat Durga Bhucari. Ikang wehana laba nangken kliwon, saisinia, dan sama hanemu rahayu, paripurna rahasya.
Artinya :
Dan pada hari pancawara, yakni setiap datangnya Hari Kliwon adalah saatnya beryoga Bhatara Siwa, sepatutnya pada saat yaang demikian, melakukan peenyucian dengan menghaturkan wangi-wangi bertempat di pemerajan, dan diatas tempat tidur, sedangkan yang patut disuguhkan di halaman rumah, ialah segehan kepel 2 kepel menjadi satu tanding, dan setiap tempat tersebut diatas disuguhkan 3 tanding yakni : di halaman sanggar kepada Bhuta Bhucari, di dengen kepada Durga Bhucari, untuk di halaman rimah kepada Kala Bhucari. 
Adapun meksud memberikan laba setiap hari Kliwon, ialah untuk menjaga pekarangan serta keluarga semuanya mndapat perlindungan dan menjadi bahagia.

Byantara Kliwon
Kunang ring byantara kliwon, prakrtinia kayeng lagi,  kayeng kliwon juga, kewala metambehing sege warna, limang tanding, ring samping lawang ne ring luhur; canang wangi-wangi, burat wangi, canang yasa, astawakna ring Hyang Durgadewi, ne ring sor, sambat Sang Durga Bhucari, Kala Bhucari, Bhuta Bhucari, phalania rahayu paripurna wwang maumah, yen tan samangkana ring Bhatara Durgadewi angrubeda ring wwang adruwe umah, angadeken gring mwang angundang desti, teluh, sasab mrana, amasang pamunah, pangalak ring sang maumah, mur sarwa Dewata kabeh, wehaken manusa katadah dening wadwanira Sang Hyang Kala, pareng wadwanira Bhatara Durga. Mangkana pinatuhu, haywa alpa ring ingsun.
Artinya :
Lain lagi pada hari Kajeng Kliwon, pelaksanaan widhiwidananya, seperti halnya pada hari kliwon juga, hanya tambahannya dengan segehan warna 5 tanding, yang disuguhkan pada samping kori sebelah atasnya, ialah: canang wangi-wangi, burat wangi, canang yasa dan yang dipuja adalah Durgadewi. Yang disuguhkan dibawahnya, untuk Sang Durga Bhucari, Kala Bhucari, Bhuta Bhucari, yang maksudnya berkenan memberikan keselamatan kepada penghuni rumah. Sebab kalau tidak dilakukan sedemikian rupa, maka Sang Kala Tiga bhucari akan memohon lelugrahan kepada Bhatara Durga Dewi, untuk merusak penghuni rumah, dengan jalan mengadakan/ menyebarkan penyakit, dan mngundang para pengiwa, segala merana-merana, mengadakan pemalsuan-pemalsuan, yang merajalela di rumah-rumah, yang mngakibatkan perginya para Dewata semua, dan akan memberi kesempatan para penghuni rumah disantap oleh Sanghyang Kala bersama-sama dengan abdi Bhatara Durga. Demikianlah agar disadari, dan jangan menentang pada petunjuk kami.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

YANG PALING SERING DIBACA